Facturen

Bekijk hier de meest gestelde vragen over facturen.

Bekijk hier het overzicht.

De 1ste maandtermijn wordt 10 werkdagen nadat wij uw contract geactiveerd hebben van uw rekening afgeschreven. Hierna loopt de betaling van de leasebedragen via een maandelijkse automatische incasso van uw bankrekening rond de 1e werkdag van de maand. U betaalt steeds vooruit. Dus begin januari betaalt u voor de maand januari. Afhankelijk van het moment waarop wij uw contract hebben geactiveerd, kan het voorkomen dat u ook gelijk de volgende factuur ontvangt. Deze maandtermijn wordt dan ook geïncasseerd.

Bekijk hier het overzicht.

Bij de eerste factuur gaat het vaak om een gedeelte van een maand, omdat de auto meestal niet precies op de 1ste van de maand bij de dealer wordt opgehaald. De eerste maandtermijn zal daarom afwijken van wat afgesproken is. Omdat wij altijd rekenen met 30 dagen in de maand is de berekening als volgt: de afgesproken maandtermijn delen door 30 en vermenigvuldigen met het aantal dagen in de maand dat de auto in uw bezit is.

DS Private Lease heeft het recht om uw maandbedrag aan te passen indien er premieverhogingen zijn en er wettelijke wijzigingen plaatsvinden. Denk hierbij aan landelijke/provinciale verhoging van de wegenbelasting, verhoging assurantiebelasting of BTW aanpassing.

Ja. Bij het afsluiten van uw leasecontract heeft u de kilometers die u jaarlijks rijdt, ingeschat. Rijdt u echter meer kilometers, dan worden deze extra kilometers tussentijds aan u doorberekend. Het bedrag voor meerkilometers is vastgesteld op €0,06 incl. btw per kilometer. Minderkilometers zullen niet worden verrekend.

Wij betalen het bedrag pas uit als wij er zeker van zijn dat eerder geïncasseerde bedragen definitief verwerkt zijn. Daarom kan deze termijn oplopen tot 56 dagen.

U vindt uw facturen terug in de beveiligde Mijn Private Lease omgeving. Mijn Private Lease kunt u activeren middels de link in de e-mail die u hierover heeft ontvangen. Mocht u uw facturen ook graag per e-mail willen ontvangen. Dan kunt u dit aangeven in Mijn Private Lease bij ‘communicatie voorkeuren’. De eindfactuur voor extra gereden kilometers is nog niet terug te vinden in Mijn Private Lease. U ontvangt deze facturen nog per reguliere post.

Wij maken twee berekeningen voor u. Eerst rekenen we een opzegvergoeding uit met een vast vergoedingspercentage (A). Daarna berekenen we ook wat de maximale opzegvergoeding is die wij u mogen vragen. Die stellen we vast door te berekenen wat u maandelijks had betaald als u meteen gekozen had voor het aantal maanden dat hoort bij een looptijd tot het moment van opzegging (B). De berekening die voor u het gunstigste is, gebruiken we voor de afrekening met u.

A. Rekenvoorbeeld opzeggingsvergoeding
De opzeggingsvergoeding wordt berekend met een vast percentage van het bedrag van de gezamenlijke termijnbedragen die u zonder de opzegging nog zou moeten betalen.

Het vaste percentage is 20%. Het termijnbedrag is €330,-. De overeengekomen leaseperiode is 48 maanden. U zegt op na 40 maanden. Zonder de opzegging zou u nog 8 maanden van uw maandtermijn moeten betalen: 8 x €330,- = €2.640,-. De berekende opzegvergoeding is dus 20% van €2.640,- = €528,-.

B. Rekenvoorbeeld vaststelling maximale opzeggingsvergoeding
Als u bij de start had gekozen voor een looptijd van bijvoorbeeld 40 maanden, dan had u een maandtermijn van €342,- betaald. U zou dan gedurende 40 maanden €12,- (342 – 330) meer betalen. De maximum vaste opzegvergoeding is: 40 maanden x €12,- = €480,-.

Uitkomst berekening A: €528,-

Uitkomst berekening B: €480,-. Dit is de laagste van de twee en dus het bedrag dat u moet betalen.

De huidige prijzen op onze websites zijn geen indicatie voor bovenstaande berekening.

Als u uw auto heeft ingeleverd dan beëindigingen wij uw contract. Hierna kunt u nog de volgende facturen verwachten:

  • Slotafrekening termijnbedragen: u betaalt uitsluitend voor de dagen dat u de auto in bezit heeft gehad. Hieruit kan dan ook een debet- of creditfactuur voortvloeien.
  • Afrekening eventueel geconstateerde inleverschades. De factuur wordt opgesteld naar aanleiding van het door Macadam opgestelde schaderapport.
  • Afrekening eventueel meer gereden kilometers. Indien u tussentijds heeft afgerekend over meer gereden kilometers wordt hier rekening mee gehouden.

Ga terug naar het overzicht